Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2018

4342 4aae
5785 2a43 500
Reposted frompsychedelix psychedelix

August 01 2018

0199 ff58
Reposted frompastelowe pastelowe viatoosadtocry toosadtocry
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"
6135 e15c 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viacheatingonyou cheatingonyou
Nieobecność sprawia, że serce rośnie w czułość.
— dla ironii
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viazmora zmora
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
Ile toksycznych związków musisz przeżyć, żebyś nauczył się kochać siebie?
— Dr House.
Reposted fromzabka zabka viakindofnightmare kindofnightmare
Wielkie talenty marnują się z powodu braku odwagi.
— Og Mandino
7337 ef56
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaheartbreak heartbreak
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianowaczi nowaczi
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C., Brud
Reposted fromfantazja fantazja vianowaczi nowaczi
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson
Reposted fromunr-eal unr-eal viaForestMan ForestMan
1209 b356 500
Reposted from4777727772 4777727772 viafoodforsoul foodforsoul
3780 279a
Reposted fromEtnigos Etnigos viafoodforsoul foodforsoul
0027 c12c 500
Reposted frompsychedelix psychedelix

July 30 2018

Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl