Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 02 2018

Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat.
— William Wharton - "Al"
1076 e2d6
Reposted fromkabliukai kabliukai viascorpix scorpix
6205 0144
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viascorpix scorpix
3099 e6fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie
9583 2f0d
Reposted frommelancholy69 melancholy69 viascorpix scorpix
4473 492f
Reposted frommsto msto viascorpix scorpix
6949 c45b
Reposted fromlittlestories littlestories viascorpix scorpix
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
8818 bf00
Reposted fromjenilo7 jenilo7 viamyszkaminnie myszkaminnie
6029 6840 500
Reposted fromimblazin imblazin viamyszkaminnie myszkaminnie
3847 9c7d 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaBalladyna Balladyna
0072 281e
Reposted frommissdark missdark viaBalladyna Balladyna
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAA
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek via48hrs 48hrs
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
4536 349a 500
Barcelona
Chodź pod kołdrę, schowamy się przed całym światem.
Reposted fromautunno autunno viatimetobegin timetobegin
  Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wyjechać naprawdę.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl